Bölgesel ısıtma-soğutma, jeotermal enerji, yeraltı ve yerüstü buhar transferi, sıvılaştırılmış gazlar (LNG, LPG vb.) hatlarda transferini sağlayan izolasyon sistemler yangın hatları, ham petrol ve kimyasal transferindeki boruların izolasyonlarında kullanılan poliüretan sistemlerdir.