• Alev Geciktiriciler (Yanmazlık)
  • Metilen Klorid (Temizleyici)
  • Dimetil Formamid (DMF - Çözücü)
  • Dioktil Ftalat (DOP Yağı)
  • Kalıp Ayırıcılar